Användarvillkor bilder från Taggads bildgallerier

  • Det råder ingen ånggerrätt på bilder som köps från taggad.se eftersom bilderna levereras digitalt.
  • Reklamation kan vara möjligt vid exempelvis köp av startnummer som saknar bilder. Kontakta i så fall info@taggad.se.
  • Ett köp av bilder, stärkt av kvitto, ger köparen rätt att använda bilderna för privat bruk t.ex. delning i sociala medier eller fotoutskrift.
  • Vid redaktionell publicering ska fotograf anges: Taggad AB
  • Inga bilder får säljas vidare till tredje part utan skriftligt godkännande från Taggad AB

Hantering av kunduppgifter - GDPR

  • I samband med beställning sparas de personuppgifter du anger såsom namn, kontaktinformation och adress i syfte att kunna utföra våra åtagande enligt beställningen.
  • Sparade personuppgifter kan komma att användas för kontakt via telefon, e-post, brev och SMS i marknadsföringssyfte. Detta gäller såväl Taggad AB som arrangören bakom eventet där bilderna tagits, eller någon av eventets officiella partners. 
  • Sparade personuppgifter hanteras enligt datainspektionens riktlinjer. Du har när som helst rätt att begära utdrag eller ändring av registrerade uppgifter eller begära att dessa raderas. Detta gör du genom att skriftligen meddela Taggad AB.
  • Om du finns med på bild från ett event som publicerats på Taggad.se men vill få denna bild permanent raderad skickar du URL:n till bilden till info@taggad.se med en kort beskrivning varför du vill få bilden raderad. Bildens URL hittas enklast genom att högerklicka (dator) eller långklicka (mobil) och välja kopiera bildadress.