Okategoriserade

ÖKA GENOMSLAGSKRAFTEN I ERA NYHETSBREV GENOM 5 SMARTA OCH ENKLA TIPS

”Nyhetsbrev:

1. regelbundet distribuerad publikation som handlar om ett ämne som är av intresse för dess prenumeranter”

Nyhetsbrev är vid sidan av social media den viktigaste kommunikationsplattformen för de flesta verksamheter. Med rätt upplägg är nyhetsbrev ett oslagbart verktyg för att nå fram till rätt person med rätt budskap och nå ökad försäljning! Det finns mycket att prata om när det gäller nyhetsbrev men vi börjar med grunderna.

Nyhetsbrev består i grund och botten av en design och en publik (eng: audience), och hanteras vanligtvis av en online-tjänst som kallas ESP (eng: email service provider). Den största ESP-tjänsten globalt är Mailchimp, vilket är den som används för exempel i detta inlägg. I teorin fungerar alla tips lika bra på andra plattformar även om det kan finnas tekniska olikheter.

Tips 1: Strukturera ert kundregister

Oavsett om ni använder avancerade CRM-system eller en enkel tabell över era kunders namn och mailadresser så är det viktigt att ni skapar en struktur som gör att ni kan filtrera på och lägga till information som kan vara intressant ur de perspektiv som hanteras i nästkommande tips.

Använd gärna de inbyggda verktygen i t.ex. Mailchimp för att samla in relevant information från era kunder genom ”signup forms” eller ”hosted surveys”. Relevant information kan vara kunderna intressen, bostadsort, klädstorlek etc, beroende på vilket område ni är verksamma inom.

Tips 2: Skapa segment och grupper

När ni strukterat ert kundregister kan det vara intressant att gruppera mottagarna enligt olika faktorer. Genom att anpassa nyhetsbreven utifrån dessa faktorer ökar chansen att mottagaren tar del av informationen och erbjudandet i nyhetsbrevet. 

Exempel på en gruppering kan vara en demografisk indelning av kunderna som t.ex. ålder och intressen.

Segmentering innebär att en indelning av publiken baserat på deras beteendemönster utifrån tidigare nyhetsbrev. Exempel på ett segment är alla mottagare som läst ett visst nyhetsbrev och klickat på minst en länk i brevet. 

Gruppering och segmentering kan göra stor skillnad i framgången hos ett nyhetsbrev. Enligt mailchimps undersökningar: 

”On average, segmented campaigns result in 23% higher open rates and 49% higher click through rates than unsegmented campaigns.”

Tips 3: A/B test (split test)

A/B tester (även kallat split tester) kan låta främmande för många men sanningen är att alla som besöker sidor som Google och Facebook ständigt ”utsätts” för detta. Metodiken är lika enkel som den är smart och den stora fördelen är att funktionen är inbyggd i det flesta plattformar för annonsering och nyhetsbrev.

Metoden går ut på att man skapar 2 olika varianter på sitt budskap: A och B. Varianterna kan bestå i olika layout, bilder, text eller liknande. Oftast väljs en lite grupp av mottagare ut som testpublik. A skickas till en andel av testpubliken och B skickas till resterande andel. Genom distributörens statistik kan man utläsa vilken variant av A och B som ger bäst resultat. Den vinnande varianten skickas därefter ut till hela listan av mottagare.

mailchimp.com

Fördelen men A/B test är att man maximerar resultatet från sin kampanj. I och med att metoden är automatiserad krävs väldigt liten extra insats från dig som avsändare!

Mer information om A/B test finns här: mailchimp.com/help/about-ab-testing-campaigns

Tips 4: Merge tags & Personifierat innehåll

När man fått upp strukturen på sin publik är det dags att skapa innehåll som verkligen ger resultat! Oavsett budskap är personifiering av kampanjen en avgörande del i kampanjens framgång. Enligt Mailchimp:

”Customers are 29% more likely to open personalized emails—and those emails drive 6x times more transactions than generic ones. ”

Personifiering görs främst genom så kallade Merge Tags. Merge Tags är en uppsättning personliga uppgifter som användas till att skapa personliga versioner av varje nyhetsbrev. Detta innebär att ett nyhetsbrev kan se olika ut för olika mottagare, baserat på att de har olika innehåll i sina Merge Tags. Det enklaste exemplet är Merge Taggen ”FNAME” som innehållet mottagarens förnamn. Genom att i nyhetsbrevet skriva ”Hej *|FNAME|*” istället för bara ”Hej”, får en mottagare vid namn Bosse ett mail med texten ”Hej Bosse”. Samma logik kan användas för att inkludera personliga bilder, lokala referenser eller erbjudandet baserat på exempelvis skostorlek, om detta finns definierat som Merge Tag.

Personifierad marknadsföring är ett fantastiskt stort och viktigt ämne som alla bör fördjupa sig i! Vi rekommenderar att ni börjar med att lösa mer hos Mailchimp, som är mästare i ämnet: https://mailchimp.com/marketing-glossary/personalized-marketing/

Tips 5: Stick ut från mängden

Personifiering har blivit norm inom marknadsföring och det är inte längre någon sensation att endast inkludera mottagarens tilltalsnamn i ett reklamutskick. Det gäller därför vara kreativ när man skapar sitt personliga innehåll. Variation förnöjer så testa något nytt med jämna mellanrum för att hålla publiken intresserad. Med A/B-tester går det snabbt och lätt att se vad som funkar och vad som inte gör det!

Här följer några tips på smarta sätt att personifiera era nyhetsbrev:

  • Inkludera en bild som är personligt framtagen för mottagaren. Det kan vara en bild på deltagaren från en löptävling, ett digitalt vykort från anvsändaren eller en reklambanner som innehåller mottagarens namn (eller annan Merge Tag). Nifty Images heter ett företag som skapar personifierade bilder åt de flesta ESP:er. Ni hittar dem här: https://niftyimages.com/Photoshop
  • Flera vädertjänster har möjlighet att skicka information som baseras på mottagarens geografiska plats, om den finns registrerad som Merge Tag. Baserat på detta kan det vara framgångsrikt att skapa en kampanj som säljer utlandsresor eller regnkläder om det är regnigt på den plats där mottagaren befinner sig, och glass eller badkläder om det skulle vara varmt och soligt…
    Mer information om vädertjänster: https://blog.niftyimages.com/2019/08/20/integrations-openweather-and-addevent/
  • Skapa personifierade filmer från event och inkludera filmfilen eller länk till exempelvis Youtube i nyhetsbrevet.
  • Gå utanför mail-boxen och skicka en fysisk vykort till mottagarens postadress! Ett mycket personligt sätt och annorlunda sätt att nå fram till er publik på ett personligt sätt.