Okategoriserade

OLIKA SÄTT ATT SKAPA VÄRDE AV PERSONLIGA FOTON OCH FILM VID IDROTTSEVENT

Att det tas professionella bilder vid idrottsevent ses som en självklarhet av såväl deltagare som arrangörer. Men det är långt ifrån alla event som utnyttjar den fulla potentialen i det personliga bildmaterial som kan skapas under ett idrottsevent. Följande 5 produkter bör alla arrangörer och sponsorer ha i åtanke i planeringen av ett event:

1. LIVE-publicering av personliga deltagarfoton

Att alla gillar bra bilder på tävlingens deltagare är ingen nyhet! Deltagarna själva postar dem flitigt i sociala medier där sponsorer och arrangören får stor exponering. Dessutom, genom att publicera bilderna i ett publikt galleri LIVE under tävlingens gång, skapas en plattform för publiken att följa sina vänner under tävlingen. Eftersom denna LIVE-publicering driver mycket trafik till galleriet skapas en attraktiv plats för annonsering och merförsäljning. Ett antal fördelar med LIVE-publicering av personliga deltagarfoton:

 • Bilderna driver trafik till webbgalleriet, vilket bör utnyttjas av arrangören eller sponsorn.
 • Varumärkesbrandade bilder som sprids på sociala medier ger en oöverträffad varumärkesexponering.
 • Använd olika branding för olika fotoplatser, t.ex.
  • Foto innan start
  • Foton under tävlingsbanan, gärna med olika miljö och karaktär
  • Foton vid målgång
 • Använd olika branding baserat på individuella parametrar t.ex. kön eller tävlingsklass.
 • Personifiera bilderna med t.ex. målgångstid och/eller namn på deltagaren.
 • Använd med fördel innovativ och snygg branding från exempelvis NiftyImages.
 • Använd olika publiceringsplattformar: SMS, Mail och Webgalleri
 • Planera publiceringstillfällen : LIVE-sms, Finisher Mail, Nyhetsbrev efter, nyhetbrev inför nästa event m.fl.

2. Deltagarfoton som personifiering i marknadsföring

Använd de deltagarfoton som tas under eventet till arrangörens egen marknadsföring. Vid sidan om LIVE-leveransen ovan bör alla bilder levereras som en bilddatabas med koppling till varje individ, för att koppla till persondatabas eller CRM-system. Bilderna kan därefter användas i den ordinarie marknadsföringen eller för uppladdning på Facebook, Flickr eller valfri extern plattform.

Ett exempel från företaget Icebug som arrangerar äventyrliga löparupplevelser:

Tips på hur personliga bilder kan användas för att öka genomslagskraften i nyhetsbrev: https://www.taggad.se/2020/05/27/nyhetsbrev-som-sticker-ut-fran-mangden/

3. LIVE-stream Youtube

Ett mycket enkelt sätt att sätta upp ett LIVE-flöde av rörligt material på tävlingen är att använda Youtubes plattform för LIVE-stream. Genom att film med en bra mobilkamera eller koppla ihop en extern kamera med en mobil skapas en publik LIVE-stream. LIVE-sändningen driver trafik vilket gör tjänsten intressant att bädda in på tävlingens eller en sponsors hemsida.

4. Personliga filmklipp på Youtube

Efter en genomförd avslutad Youtube-stream är det möjligt att skapa direktlänkar till den tidpunkt i filmen då en viss deltagare passerar. Genom att använda information från tidtagningsstationer eller från stillbildsfotograferna längs banan, skapas en värdefull sökfunktion som är intressant för deltagare och publik långt efter genomfört tävling. Även denna tjänst bör publiceras på den plats där den ger bäst värde för arrangör eller sponsor!

5. Personlig filmproduktion

De flesta som är intresserade av idrottstävlingar har någon gång sätt de personliga filmproduktioner som delas i social media från exempelvis Vasaloppet och Göteborgsvarvet. Med hjälp av smart teknik kan man, med de personliga filmklippen som beskrivs ovan, producera snygga filmer som skickas ut direkt till deltagaren efter genomförd tävling. För att bäst ta vara på det stora intresse som finns kring dessa filmer bör tävlingens sponsorer erbjudas utrymme såväl i filmen som i publiceringsprocessen. Exempelvis kan sponsors synas med logotyp och produkter i filmen samt stå som avsändare i det mail eller sms som används för att distribuera filmen.